អំពីក្រុមហ៊ុន

ក្រុមហ៊ុន ម៉ុង ឫទ្ធីគ្រុប MRG គឺជាក្រុមហ៊ុនកសិ-ឧស្សាហកម្មធំជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងស្ថិតក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនលំដាប់កំពូលទាំង ៥ ក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍។

ផលិតភាព

ភាពជោគជ័យរបស់ MRG គឺបានមកពីការប្រើឧបករណ៍ទំនើបការកត់ត្រាទុកត្រឹមត្រូវភាពជាដៃគូជាមួយក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិជាច្រើនរួមទាំងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់និយោជិកជាង 10,000 នាក់ដែលប្រកាន់ខ្ជាប់នូវក្រមសីលធម៌សាជីវកម្ម។

សមិទ្ធផល

ក្រោមរូបភាពនៃការប្រកួតប្រជែងនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំដែលមានសក្តានុពលក្រុមហ៊ុន ម៉ុងឫទ្ធីគ្រុប បានទទួលនូវផលិតផលជាច្រើននិងពង្រីកសកម្មភាពអាជីវកម្មក្នុងការបង្កើតសាខាមួយចំនួននៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

សូមស្វាគមន៍!

“សម្រាប់​អនាគត យើង​ត្រូវ​តែ​បន្ត​តាំង​ចិត្ត​ផ្តោត​លើ​ភាព​ល្អឥតខ្ចោះ ដើរ​ឲ្យ​ទាន់ ការ​ផ្លាស់ប្តូរ​ និង​ការ​ច្នៃ​បង្កើត​ថ្មីៗ...


យើង​ពិត​ជា​មាន​មោទនភាព​បំផុត​ក្នុង​នាម​ជា​សាជីវកម្ម​មួយ​​ដែល​រីក​ចម្រើន​គួរ​ឲ្យ​កត់​សម្គាល់​ក្នុង​រយៈពេល​​បី​ទសវត្សរ៍​កន្លង​ទៅ​នេះ...។


ផ្នែកសំខាន់ៗ

ការងារសង្គម

ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍ចុងក្រោយ

វេលាម៉ោង​៨ព្រឹក​ថ្ងៃ​ចន្ទ​ទី​១១​ ខែកុម្ភៈ​ ឆ្នាំ​២០១៩​ នៅក្នុង​ពេល​ចុះមកពិនិត្យ​...

វេលាម៉ោង​៨ព្រឹក​ថ្ងៃ​ចន្ទ​ទី​១១​ ខែកុម្ភៈ​ ឆ្នាំ​២០១៩​ នៅក្នុង​ពេល​ចុះមកពិនិត្យ​ និង​ជម្រុញ​ការងារ​សាងសង់​ផ្លូវ​ហ៊ុន​ សែន​កែវ​ផុស​បានជួប​...

វេលាម៉ោង​៨ព្រឹក​ថ្ងៃ​ចន្ទ​ទី​១១​ ខែកុម្ភៈ​ ឆ្នាំ​២០១៩​ នៅក្នុង​ពេល​ចុះមកពិនិត្យ​ និង​ជម្រុញ​ការងារ​សាងសង់​ផ្លូវ​ហ៊ុន​ សែន​កែវ​ផុស​បានជួប​...

វេលាម៉ោង​៨ព្រឹក​ថ្ងៃ​ចន្ទ​ទី​១១​ ខែកុម្ភៈ​ ឆ្នាំ​២០១៩​ នៅក្នុង​ពេល​ចុះមកពិនិត្យ​...

វីដេអូ