ក្រុមហ៊ុន កំពង់ផែ ឧកញ៉ាម៉ុង

OKNHA MONG PORT CO.,LTD.

ក្រុមហ៊ុន ផែ ឧកញ៉ាម៉ុង

     ក្រុមហ៊ុន ផែ ឧកញ៉ាម៉ុង ដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្ម ឧស្សាហកម្ម និងទេសចរណ៍នៃប្រទេសកម្ពុជា ដោយបានផ្ដល់នូវសេវាកម្មកំពង់ផែសមុទ្រធំមួយសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនទំនិញរវាងប្រទេសកម្ពុជា និងប្រទេសដ៏ទៃទៀតលើពីភពលោក។

▪   ជាក្រុមហ៊ុនបណ្ដាក់ទុនរវាង MRG និងក្រុមហ៊ុន TCC Group
▪   ការនាំចូលចម្បងៗ គឺមកពីប្រទេសថៃ ចិន និងម៉ាឡេស៊ី
▪   កំពង់ផែសមុទ្រឯកជនដំបូងគេបង្អស់របស់ប្រទេសកម្ពុជា
▪   មានផ្ទៃដី ២៦.៥០ហិចតា សម្រាប់ជាទីលានកំពង់ផែ រួមទាំងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ
▪   មានផ្ទៃដី ៧៣.៥០ហិចតា សម្រាប់តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស។

សំណុំរូបភាព